Over ons

Huurdersvereniging Um ’t Huus behartigt de belangen van de huurders van woonstichting Valburg. Wij doen dat op meerdere manieren. Daarom zijn wij ook lid van de Woonbond.

Contact en overleg met huurders en bewonerscommissies

Um ’t Huus vindt een goede relatie met huurders en bewonerscommissies van groot belang. Wij voeren daarom geregeld overleg met de bewonerscommissies en houden informatiebijeenkomsten.

Contact en overleg met Woonstichting Valburg

Um ’t Huus overlegt geregeld met Woonstichting Valburg, over beleid van de woonstichting. Dat gaat onder andere over het jaarlijkse huurbeleid, bouwplannen, verkoop van woningen, renovatie en mutatiebeleid. Um ’t Huus heeft adviesrecht over het huurbeleid.

Contact en overleg met gemeente Overbetuwe

Via inspraak en overleg behartigt Um ’t Huus de belangen van huurders bij de gemeente Overbetuwe. Wij zijn een volwaardig partner bij het vaststellen van prestatieafspraken m.b.t. het volkshuisvestingsbeleid de zogenaamde “Woonagenda”.

Woonbond

Um ’t Huus is lid van de Nederlandse Woonbond. De Woonbond behartigt de belangen van 1.6 miljoen huurders in Nederland en onderhoudt goede contacten met de landelijke politiek ten aanzien van wetgeving op het gebied van sociale huur.

Communicatie

Um ’t Huus informeert haar leden middels een nieuwsbrief, de website en op de jaarlijkse ledenvergadering.